dimecres, 30 de setembre de 2009

La revolució dels petits gestos

El canvi climàtic ha deixat de ser un tema reservat a les grans Cimeres mundials sobre medi ambient per passar a ocupar un espai en la política diària de pobles i ciutats. Els canvi climàtic ens interessa a tots/es, a tots/es els que el patim i a totses els que busquem solucions per fer-hi front. És tant un problema global com local i és per això que estant sorgint iniciatives dels governs locals, el nivell més proper a la ciutadania, per repensar la seva contribució al problema del clima.

En aquest context se situa el Pacte d’alcaldes europeus per la sostenibilitat, pel qual al voltant de 350 ciutats europees, entre elles 71 ciutats de la província de Barcelona, s’han compromès a retallar en un 20% les seves emissions de diòxid de carboni per a l’any 2020, a adoptar programes d’eficiència energètica en àmbits com la mobilitat urbana sostenible i a fomentar les energies renovables. La iniciativa té com a base el paquet de mesures ‘Energia per a un Món en Transformació’, adoptat el 9 de març de 2007, on la Unió Europea es va comprometre unilateralment a reduir les seves emissions de diòxid de carboni en un 20% per a l’any 2020, com resultat d’augmentar en un 20% l’eficiència energètica i cobrir un 20% de la demanda energètica amb energies renovables. Així mateix, la Comissió Europea va presentar el passat 1 d’abril un Llibre Blanc on s’exposen les mesures que han d’adoptar-se per augmentar la resistència de la Unió davant del canvi climàtic. A nivell global, líders de municipis de tot el món es van reunir del 2 al 4 de juny a Copenhaguen amb motiu d’una Cimera internacional sobre el canvi climàtic. L’objectiu era debatre el paper dels municipis en l’acord sobre el canvi climàtic que entrarà en vigor el 2012 com a continuació del protocol de Kioto i fer una contribució des del món local a la Cimera sobre el clima a nivell governamental que tindrà lloc també a Copenhaguen el desembre de 2009.

Però no podem deixar la responsabilitat del nostre entorn a l’actuació exclusiva de les administracions públiques, encara que siguin les de la nostra ciutat. La revolució per lluitar contra el canvi climàtic comença també amb petits gestos quotidians que poden ajudar a crear un mediambient més sostenible i saludable. Ens pot semblar que reciclar les nostres deixalles o estalviar aigua i llum són contribucions ben minses al medi ambient però el cert és que totes aquests petits gestos sumen i col·laboren a pal·liar el problema.

Pepa Torras