dimecres, 21 d’octubre de 2009

Actituds i opinions diferenciades envers la UE

Fa uns dies he tingut accés a un informe elaborat pel Parlament Europeu basat en una enquesta d’opinió, encarregada per aquesta mateixa institució amb l’objectiu de conèixer quina és la posició de dones i homes envers les eleccions al Parlament Europeu celebrades el passat mes de maig. És important també saber que aquesta enquesta es va realitzar a la tardor de 2008, és a dir, en un període de turbulència i crisi econòmica global, considerada com la crisi econòmica més greu des de la de 1929, coneguda com la Gran Depressió.

Una de les qüestions que se subratlla, a l’informe sobre les eleccions al Parlament Europeu, és que les dones es mostren més preocupades per la seva situació econòmica immediata que els homes. Aquesta preocupació es veu reflectida en què les dones es mostren més “centrades” en un focus d’atenció polític més local que no pas els homes. És a dir, les dones se senten més allunyades políticament quan més distant és l’entitat o institució de referència. I, per tant, se senten més allunyades de les institucions europees que els homes.
Tanmateix, les dones mostren unes variables semblants als dels homes quant a intencionalitat de vot. Les diferències en aquest aspecte es donen per l’edat i el nivell de formació.

Aquest fet presenta diverses qüestions: per què les dones es preocupen més per allò immediat? Per què senten llunyanes les institucions europees? Per què els homes ho veuen diferent?
És evident que els diferents (i desequilibrats) rols socials i polítics que encara avui dia tenen dones i homes determinen quines són les qüestions que més les preocupen i quines són les tasques que realitzen. Així, es pot deduir que les dones són les encarregades de la quotidianitat de les famílies, les que suporten dobles i triples jornades laborals, les que tenen feines pitjor pagades i en situacions més precàries... Encara avui dia, i com a mitjana de la UE les dones cobren un 17% menys que els homes per realitzar feines del mateix valor i tasques... Aquests desequilibris existeixen i fan que les dones presentin una imatge diferent a la dels homes.

Tanmateix, l’actual situació de crisi econòmica generalitzada afecta tant a dones i homes i fa que, independentment del sexe, l’atur, el creixement econòmic i la inflació siguin les principals preocupacions de la ciutadania europea. Tot i així, les dones reclamen que els i les representants polítiques se centrin en les qüestions que les afecten directament! És a dir, plantegen allò que dol més a les institucions europees: que la ciutadania la veu lluny de les seves preocupacions diàries!


Kontxi Odriozola